chory i lekarze

Bibliografia

Witryna została opracowana w oparciu o następujące źródła:

  1. Kużdżał J., Podstawy chirurgii, t II, Kraków 2010.
  2. Nurzyński P., Prostata, Warszawa 2011.
  3. Onkologia. Podręcznik dla studentów i lekarzy, pod red. R. Kordka, Gdańsk 2004.
  4. Szczęch R., Narkiewicz K., Łagodny rozrost prostaty, w: Choroby serca i naczyń, 2009, tom 6, nr 1.
  5. Urbanowicz Z., Mała encyklopedia anatomii człowieka, Lublin 2003.
  6. Wrotek K., Zaburzenia prostaty. Lekarz rodzinny, Gliwice 2009.

Data publikacji strony: 12.09.2012

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabronione jest kopiowanie jakichkolwiek fragmentów tej strony bez zgody wydawcy.

Inne choroby mężczyzn

dna moczanowa Dna moczanowa - inaczej bywa nazywana skazą moczanową lub podagrą. Choroba u mężczyzn zaczyna się zwykle po 40 rż. choć może również objawić się wcześniej.

dieta Leczenie dny moczanowej - warunkiem skuteczności leczenia jest edukacja pacjenta, który musi długofalowo zmodyfikować swoje złe nawyki życiowe.